قوانین سایت

۱

سایت آداک از ارائه خدمات به اشخاص با هویت پنهان معذور است.

۲

در صورت هرگونه تخلف از سوی کاربر اعم از استفاده از حساب های هکی,مشخص نبودن منبع پول,پولشویی ... که قصد فریب سایت آداک اکسچنج را دارد, سایت آداک حق خود می داند حساب کاربر را معلق و به مراجع ذیصلاح اطلاع دهد.

۳

واریز وجه به حساب سایت آداک اکسچنج توسط شخص ثالث طبق قوانین بانک مرکزي ممنوع میباشد، لذا واریز کننده وجه ریالی و درخواست کننده سفارش باید یکسان باشند. معادل ریالی در هنگام واریز وجه به حساب سایت آداک اکسچنج باید از حساب شخص متقاضی (کاربر عضو و احراز شده در سایت) حواله شود و در صورت نقدي بودن وجه واریزي، باید فیش مربوطه نام واریز کننده، همان نام کاربر احراز شده در سایت آداک اکسچنج باشد. بدیهی است در غیر این صورت به درخواست حواله مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۴

قرار دادن حساب کاربری خود در اختیار اشخاص دیگر درصورت محرز شدن , موجب اخراج کاربر از سایت می شود و عواقب ناشی این امر بر عهده کاربر می باشد.

۵

در صورت ثبت نادرست حساب گیرنده و یا عدم اطمینان از سمت گیرنده , سایت آداک اکسچنج هیچ گونه مسئولیتی را در این راستا نمی پذیرد.

۶

پس از اتمام خرید ارز , محل و مکان و زمان و نحوه استفاده از ارز بر عهده کاربر می باشد.

۷

خدمات وب سایت آداک اکسچنج مستقل از هر گروه و سازمان می باشد.

۸

با ثبت نام و ثبت سفارش در سایت آداک اکسچنج کاربر تائید می کند که موارد فوق را مطالعه و پذیرفته است.